Απάντηση της Περιφέρειας σχετικά με τον κόμβο στο ύψος του Βροντινού

Σε απάντηση του με Α.Π. οικ. 26044/26-08-2021 εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Το έργο: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης» είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύμβαση του υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019 (με ΑΔΑ: ΨΟΓΧ7ΛΛ-ΨΘΗ). 
Το έργο αυτό κατασκευάζεται με συμβατική μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Κατερίνης. Το συμβατικό αντικείμενο του έργου του θέματος περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της κατασκευής της Περιφερειακής οδού Κατερίνης (συνολικού μήκους 10,3 χιλιομέτρων) με κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 5,4 χιλιομέτρων (οδοποιία, σήμανση, ασφάλιση, ηλεκτροφωτισμός) και τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων διασταύρωσης της Περιφερειακής, τους παρακάτω: 

- Κ2 με την Παλιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ) 13 προς Αγ. Δημήτριο - Ελασσόνα. 
- Κ3 με την Επαρχιακή Οδό 4 προς Νοσοκομείο-Ν.Κεραμίδι (όπου στον νέο κόμβο εμπλέκεται και η Επαρχιακή Οδός 3 προς Παλιό Κεραμίδι). 
- Κ4 με την Επαρχιακή Οδό 2 προς Γανόχωρα. 
- Κ5 με την Παλιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ) 1 Κατερίνης-Θεσσαλονίκης. 

Στο συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή παράπλευρης οδού εξυπηρέτησης (service road) των παρόδιων ιδιοκτησιών, οι οποία διατρέχει παράλληλα τον κεντρικό άξονα της οδού στο μεγαλύτερο τμήμα αυτής (και σε ορισμένα τμήματα της εκατέρωθεν), ώστε να εξυπηρετηθούν οι παρόδιες εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούνται και από το προϋπάρχον οδικό δίκτυο (αγροτικό, δημοτικό και επαρχιακό). Το έργο εκτελείται κανονικά, εντός χρονοδιαγράμματος. 

Επί μέρους καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου σημειώθηκαν λόγω μετακίνησης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, χωρίς να επηρεάζεται όμως το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου. Εξαίρεση αποτελεί η κατασκευή του κόμβου Κ2, όπου ιδιοκτήτες ακινήτων αρνούνται να παραδώσουν τους χώρους, για τους οποίους έχουν αποζημιωθεί και για αυτό έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη και αναμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ειδικότερα στην περιοχή του κόμβου Κ5 με την Παλιά Εθνική Οδό (ΠΕΟ) 1 ΚατερίνηςΘεσσαλονίκης (περιοχή της εγκατάστασης Βροντινού), ήδη εκτελούνται κανονικά εργασίες της αναμόρφωσης του, με εκτροπή της κυκλοφορίας σε παρακαμπτηρίους δρόμους, σύμφωνα με μελέτες εργοταξιακής σήμανσης οι οποίες εγκρίθηκαν αρμοδίως από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης αλλά και από την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας. Ο χρόνος ισχύος των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας στην περιοχή του Κ5 λήγει τον Νοέμβριο του 2021 και ο κόμβος θα παραδοθεί προς χρήση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. 

Το συγκεκριμένο έργο είναι μεγάλης συγκοινωνιακής σημασίας τόσο για την πόλη της Κατερίνης όσο και για την κίνηση στο λοιπό εθνικό οδικό δίκτυο της περιοχής, διότι στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του θα παραλάβει όλη την οδική κυκλοφορία από το κορεσμένο κέντρο της πόλης της Κατερίνης. 

Με την πλήρη λειτουργία του έργου θα αυξηθεί η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων αλλά και η ασφάλεια των κινούμενων, διότι η κατασκευαζόμενη οδός είναι κλειστού τύπου, ασφαλισμένη με μεταλλικά στηθαία και διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση διαχωρισμένες από κεντρική νησίδα. Επιπρόσθετα θα υπάρξουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για τους κατοίκους της πόλης διότι θα περιοριστούν σημαντικά εντός της πόλης οι ρύποι αλλά και ο θόρυβος από τα διερχόμενα οχήματα. Η είσοδος και η έξοδος στην Περιφερειακή Οδό Κατερίνης σχεδιάστηκε να είναι δυνατή μόνο μέσω καλά σχεδιασμένων κόμβων. 

Οι προδιαγραφές κατασκευής αλλά και σήμανσης της οδού είναι οι πλέον σύγχρονες. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εργάζονται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα για να αποδώσουν το έργο άρτιο και ολοκληρωμένο προς χρήση στην τοπική κοινωνίας της Πιερίας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλανθρωπικό bazaar με ρούχα second hand από την Μπουμπού στην πλατεία Κορινού

Ο "γερόλυκος" του Θερμαϊκού Κορινού και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, Μπάμπης Ζαπουνίδης