Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 2 Ιουν 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 2 Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (6η)Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
3.Έγκριση νέων τμημάτων αιγιαλού–παραλίας, για εκμίσθωση μετά από διενέργεια διαγωνισμού, με παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης έναντι ανταλλάγματος

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
4.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση του υφιστάμενου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» (12/2021 μελέτη)Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
5.Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση και επανατοποθέτηση υφιστάμενων φάρων στην Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης»Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
6.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγουσες εργασίες προστασίας κτισμάτων από τη διάβρωση των ακτών στην Τ.Κ. Παραλίας στα πλαίσια του έργου Αντιπλημμυρική προστασία, ανάπλαση, ανάδειξη Κοινότητας Παραλίας» (5/2023 μελέτη)Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος 
7.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου-πεζοδρόμου Κορινού-Παραλίας Κορινού» (11/2022 μελέτη)Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος   
8.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια της Δ.Ε. Κατερίνης» (99/2022 μελέτη)               Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
9.Έγκριση της 108/2021 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικών Ενοτήτων Ελαφίνας, Πέτρας, Κορινού, Παραλίας έτους 2023» (29/2023 μελέτη) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασίαΕισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
10.Εκλογή υδρονομέων για το Δήμο Κατερίνης για την αρδευτική περίοδο 2023, ύστερα από την 132/2023 απόφαση Δ.Σ.Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
11.Αντικατάσταση υδρονομέα σε θέση παραιτηθέντοςΕισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
12.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Κατασκευή βάσεως κερκίδων στο δημοτικό γήπεδο Ν. Κεραμιδίου της Δ.Ε Κατερίνης”  (104/2022 μελέτη)Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου: «Ανάπλαση πάρκου Ευαγγελικών στο Ο.Τ. 40Α και τοποθέτηση οργάνων εκγύμνασης στον χώρο αυτού και στο χώρο του Ο.Τ. 351 Α’ ΔΑΚ Κατερίνης, της Κοινότητας Κατερίνης» (100/2021 μελέτη)Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
14.Τροποποίηση και συμπλήρωση της 160/2021 απόφασης ΔΣ Κατερίνης με θέμα «Αποδοχή της υλοποίησης, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, έγκριση ομάδας έργου και καθορισμός του τρόπου υλοποίησης του έργου “Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά”»Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος 
15.Έγκριση τροποποίησης της 24/4/2021 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ηθική Υιοθέτηση της Τεχνολογίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης» με ακρωνύμιο: ETAPAS, από το πρόγραμμα HORIZON 2020, ύστερα από την 166/2023 απόφαση Δ.Σ.Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
16.Τροποποίηση της αριθ.709/16-12-2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης λειτουργίας διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου σε 12ωρη και 24ωρη βάση για το έτος 2015 και εφεξήςΕισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
17.Έγκριση ή μη διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης  στον  οικισμό Ανδρομάχης   Κοινότητας Κατερίνης,  της εκμίσθωσης έκτασης 3230 έως 5.000 τ.μ. από το χώρο της εμποροπανήγυρης Κατερίνης για τη λειτουργία ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ», καθορισμός τελών και ορισμός επιτροπής διενέργειας εμποροπανήγυρης Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
18.Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
19.Έγκριση της 3/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Βρίας του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
20.Έγκριση της 4/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Βρίας του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
21.Έγκριση της 5/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Βρίας του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
22.Έγκριση της 6/2023 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Βρίας του Δήμου Κατερίνης Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
23.Παράταση υλοτομίας στα δασικά τμήματα 21, 22, 43 του Δημοτικού Δάσους ΜηλιάςΕισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
24.Παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο Κατερίνης Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γραμματικόπουλος, αντιδήμαρχος
25.Αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών βαρέας όχλησης κατά την θερινή περίοδο σε τουριστικές περιοχέςΕισηγητής: Γεώργιος Κυριακίδης, αντιδήμαρχος 
26.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο ΚατερίνηςΕισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
27.Τροποποίηση – συμπλήρωση της παραγράφου 6, της ενότητας 4 (ειδικές θέσεις στάσης ή στάθμευσης) της 322/2021 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «’Έγκριση κανονισμού διαμόρφωσης, οριοθέτησης και παραχώρησης γενικών θέσεων ΑμεΑ, θέσεων φορτοεκφόρτωσης, οριοθέτησης εισόδου-εξόδου ιδιωτικών χώρων στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάσης ή στάθμευσης», ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
28.Αναβολή λήψη απόφασης για κατάργηση ή διατήρηση και εκ νέου παραχώρηση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αρεοπαγίτου & 25ης Μαρτίου 10 γωνία (Πλατεία Μακεδονίας) στην Κοινότητα Κατερίνης

Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
29.Διατήρηση και εκ νέου παραχώρηση κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Αστερίου Ζορμπά 25 στην Κοινότητα Κατερίνης Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
30.Τροποποίηση της 280/2021 απόφασης Δ.Σ. Κατερίνης ως προς την προσθήκη δυο (2) θερινών δρομολογίων στη 01:00 π.μ & στις 02:00 π.μ,  της γραμμής «Σβορώνος – Παραλία»                  Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
31.Έγκριση της 84/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ περί δυνατότητας σύνδεσης της ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε. με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑ ΚατερίνηςΕισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ
32.Έγκριση της 10/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023»Εισηγητής: Ευστάθιος Κεραμιδιώτης, πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ
33.Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠΕισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ
34.Παραχώρηση χρήσης αίθουσας διδασκαλίας του 12ου Δημοτικού Σχολείου στο 12ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης, για το διδακτικό έτος 2023-2024Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος της ΔΕΠ


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Νικόλαος Κατανάς

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το 27ο Ποντιακό Πανηγύρι Κορινού που όλη η Μακεδονία περιμένει με λαχτάρα