Απορρίφθηκε η προσφυγή του προέδρου της κοινότητας Κορινού

Γράφει ο Σάββας Σεϊταρίδης

Θα θυμάστε εκείνη την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κατερίνης για τον πεζόδρομο - ποδηλατόδρομο προς παραλία Κορινού, όπου ο πρόεδρος της κοινότητας Κορινού ήταν αντίθετος να συνεχιστεί το έργο και πρότεινε να χαλαστεί και να επανασχεδιαστεί.
Μάλιστα είχε υποβάλει προσφυγή κατά της υπ΄αριθμ. 48/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης για το θέµα του πεζόδροµου – ποδηλατόδροµου παραλίας Κορινού», για τον λόγο ενώ συμμετείχε στην συνεδρίαση αυτή, δεν κλήθηκε να ψηφίσει ως ορίζει ο νόμος.

Η εξέταση της παραπάνω προσφυγής εξετάστηκε και δημοσιεύτηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης στις 21 Απριλίου 2021, όπου και κρίθηκε ως απαράδεκτη σύμφωνα με το σκεπτικό:

"Απορρίπτουµε την από 18-3-2021 ειδική διοικητική προσφυγή του Ιωάννη Μορθανάση, Προέδρου του Συµβουλίου της Κοινότητας Κορινού του ∆ήµου Κατερίνης, κατά της αριθµ. 48/2021 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κατερίνης, σχετικά µε τη µη αποδοχή της αριθµ. 1/2020 απόφασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Κορινού για το θέµα του πεζόδροµου – ποδηλατόδροµου παραλίας Κορινού, ως απαράδεκτη, για τους αναφερόµενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους. 

Η παρούσα απόφαση µπορεί να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), εδρεύουσας στη Θεσσαλονίκη (Ταχ. ∆/νση : Τ. Οικονοµίδη & Καθ. Ρωσσίδη 1, Τ.Κ. 54008), εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την έκδοση ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής."


Σήμερα λοιπόν τυχαία ανακάλυψα την απόφαση αυτή και θεώρησα χρέος μου να σας ενημερώσω.

Και δυστυχώς ακόμη και σήμερα ο πεζόδρομος παραμένει ημιτελής παρόλο που έχουν εγκριθεί και 100.000 € για την συνέχισή του.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δημιουργία νέας γεώτρησης από την ΔΕΥΚ για την επάρκεια νερού στον Κορινό

Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους για τον θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας

Ενημερωτική εκδήλωση στα ΚΑΠΗ Κορινού από τον Σάββα Καρυπίδη