Επίσκεψη του Απόστολου Τζιτζικώστα στην Τεργέστη

Δελτίο τύπου

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Friuli Venezia Giulia της Βόρειας Ιταλίας Massimiliano Fedriga είχε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, στην έδρα της Περιφέρειας, στην Τεργέστη.
Στην ατζέντα της συνάντησης κυριάρχησαν τα ζητήματα της βέλτιστης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, για την ταχύτερη ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την πανδημία του κορονοϊού, της στήριξης των τοπικών οικονομιών, της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, αλλά και θέματα συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Friuli Venezia Giulia.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «με την Τεργέστη με συνδέουν στενοί διαχρονικοί δεσμοί. Η πόλη έχει σημαντικές ομοιότητες και ανάλογα πλεονεκτήματα με τη Θεσσαλονίκη, με κυρίαρχη αναπτυξιακή υποδομή και για τις δυο πόλεις το λιμάνι τους. Η Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia αποτελεί πρότυπο στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα καλής πρακτικής για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ιταλίας, ώστε οι απρόσωποι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατρέπονται σε μετρήσιμο έργο για όλους τους πολίτες. Προσκάλεσα τον Περιφερειάρχη Massimiliano Fedriga να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων των δυο Περιφερειών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη συνεργασιών σε τομείς όπως το εμπόριο και η οικονομία, η αξιοποίηση των λιμένων, η ανάπτυξη της καινοτομίας, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση κ.ά. Επίσης, με τον κ. Fedriga είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση για τα μείζονα ζητήματα αξιοποίησης του νέου ΕΣΠΑ, ώστε οι πόροι αυτοί να αξιοποιηθούν για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και για την ταχύτερη ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία του κορονοϊού, ενώ συζητήσαμε και ζητήματα στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, τα οποία θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα όλης της ΕΕ. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι κομβικός και ουσιώδης και ως Πρόεδρός της θέλω να πάρω τις απόψεις των Περιφερειαρχών της ΕΕ, προκειμένου από κοινού να διαμορφώσουμε το πιο κατάλληλο πλαίσιο για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη, για μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες. Γι’ αυτό διοργανώνουμε σε όλη την Ευρώπη Τοπικούς Διαλόγους με τους πολίτες για το Μέλλον της Ευρώπης, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή μας να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες και να διαμορφώσουμε το κοινό μας σπίτι από κάτω προς τα πάνω, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών».

Στη συνέχεια ο κ. Τζιτζικώστας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Κοινοβουλίου της περιοχής Piero Mauro Zanin, με τον οποίο συζητήθηκε η λειτουργία της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Friuli Venezia Giulia, ζητήματα της Αυτοδιοίκησης και η σπουδαιότητα των συλλογικών αυτοδιοικητικών οργάνων στην παραγωγή πολιτικής και έργου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και η συνεργασία της Αυτοδιοίκησης με την κεντρική διοίκηση.

Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση για το Μέλλον της Ευρώπης στην αίθουσα του Περιφερειακού Κοινοβουλίου στην Τεργέστη, με τη συμμετοχή νέων εκλεγμένων αυτοδιοικητικών και πολιτών, που κατέθεσαν τις απόψεις τους για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τη λειτουργία της ΕΕ, ενώ κατέθεσαν τους προβληματισμούς, τις προτάσεις και το όραμά τους για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και τη μείωση της «απόστασης» που χωρίζει τους πολίτες της Ευρώπης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ΠεριφερειώνΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των Περιφερειών και των Δήμων από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Συστάθηκε το 1994 βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με αποστολή να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των Περιφερειών και των Δήμων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες. Τόσο τα 329 τακτικά όσο και τα 329 αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκλεγεί ή να λογοδοτούν πολιτικά σε μια αιρετή συνέλευση της Περιφέρειας ή του Δήμου προέλευσής τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εθνική σας αντιπροσωπεία μπορείτε να βρείτε εδώ.


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ. Μπορείτε, εφόσον το ζητήσετε, να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα, να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις ή να ζητήσετε να διαγραφούν από τον κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων της ΕτΠ.Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την υποβάλετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: PresseCdr@cor.europa.eu. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: data.protection@cor.europa.eu. Για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ): https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, επισκεφθείτε τη σελίδα: https://cor.europa.eu/el/Pages/legal-notice.aspx.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το 27ο Ποντιακό Πανηγύρι Κορινού που όλη η Μακεδονία περιμένει με λαχτάρα