Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους για την Πρωτοχρονιά 2018

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἔφυγε ἕνας χρόνος. Ἦλθε ὁ νέος. Ἡ ζωή  μας προχωρᾶ καί ὁ χρόνος συμπορεύεται καί μετρᾶ τά γεγονότα. Ὁ χρόνος ἔχει ἀρχή.

«Ἐν ἀρχῇ...»

Πρίν ἀπό αὐτή τήν ἀρχική στιγμή δέν ὑπῆρχε χρόνος, γιατί δέν ὑπῆρχε δημιουργία.

Ἀπό τή στιγμή τῆς πρώτης δημιουργικῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ, «ἐποίησεν ὁ Θεός τόν οὐρανόν καί τήν γῆν».

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ χρόνος δημιουργείιται μέ τή σύσταση τοῦ κόσμου καί γίνεται ἱστορικός χρόνος.

Ὁ Θεός δημιούργησε τά πάντα «ἐνσοφίᾳ» καί ἔδωσε τό κάλλος καί τήν ὀμορφιά. Καί ἦταν τά πάντα «καλά λίαν».


Μετά, ὅμως, τήν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, ὁ κόσμος εἰσέρχεται στή φθορά καίστόν θάνατο. Ἡ κτίση ὅλη ὑποτάσσεται. Ὄχι μέτή θέλησή της, ἀλλά ἀκολουθεῖ τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ὁ χρόνος τῆς φθορᾶς. Αὐτή ἡ πορεία ἀνακόπτεται μέ τήν εἴσοδο τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο διά τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ὁ χρόνος μετρᾶ διαφορετικά, ὡς πορεία πρός τήν αἰωνιότητα.

Τώρα τά πάντα ἀνακαινίζονται: «Ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν Υἱόν Αὐτοῦ... ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». Γινόμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ὁ χρόνος ἀποκτᾶ ἄλλες διαστάσεις. Γίνεται χρόνος τῆς Ἐκκλησίας, πού κάνει παροῦσα τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ταυτόχρονα προσδοκία τῆς αἰωνίου ζωῆς καί πορεία πρός αὐτήν.

Σέ αὐτό τόν χρόνο ἡ Ἐκκλησία ἀναμένει τή Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου. Τόν κάνει ἐπίκαιρο μέ τή Θεία Λειτουργία καί τίς ἑορτές, μέσα ἀπό τίς ὁποῖες καί μέ τίς ὁποῖες ἡ προσδοκία τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Κυρίου γίνεται βίωμα τῶν πιστῶν.

Ὁ χρόνος μετρᾶ τήν ἱστορία καί τήν πορεία τοῦ κόσμου. Κι αὐτή ἡ πορεία:

Μπορεῖ νά εἶναι πορεία φθορᾶς, ἀποστασίας καί ἀρνήσεως τοῦ Θεοῦ, μέ ὅλα τα ἐπακόλουθα τῆς ἀκαταστασίας, τῶν πολέμων, τοῦ αἰωνίου θανάτου κ.λπ.

Μπορεῖ, ὅμως, νά γίνει καί πορεία σωτηρίας, εἰρήνης, χαρᾶς καί κοινωνίας μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μετά πάντων τῶν Ἁγίων.

Σέ αὐτή τή σωτήρια πορεία μᾶς καλεῖ ὁ Θεός. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ ἀπόφαση γιά τήν προσωπική μας ἐπιλογή.         Κι ἔτσι, λοιπόν:

Ὁ χρόνος μετρᾶ καί τή δική μας πορεία.

Ἡ προσδοκία γίνεται πραγματικότητα.

Ὁ Κύριος εἶναι ἐγγύς. Εἶναι ἐρχόμενος καί πάντα παρών, ὁ προσφερόμενος καί μελιζόμενος καί ἐσθιόμενος.

Ἁγιάζει τούς μετέχοντας στόν Δεῖπνο τόν Μυστικό, τή Θεία Λειτουργία.

Εἰσάγει στήν αἰώνια καί ἐπουράνια Βασιλεία Του, ὅσους μέ πίστη καί ταπεινό φρόνιμα προσέρχονται.

Ἡ πρόθυμη ἀνταπόκριση σέ αὐτή τήν οὐράνια πρόσκληση θά δώσει τό σωτήριο πνευματικό νόημα καί κατά τό Νέον Ἔτος 2018.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αγιασμός Εκλογικού Κέντρου του Συνδυασμού «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» στον Κορινό

Έκθεση φωτογραφίας από την Ιωάννα Τριγώνη, στο αναψυκτήριο '' Μπουμπού'' στον Κορινό

Προγραμματισμενή διακοπή ηλεκτροδότησης στον Κορινό και σε άλλες περιοχές της Πιερίας