ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές /επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 θα γίνουν αποκλειστικά από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών κατά το διάστημα από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 08:30 έως τις 13:00. Σε ενδεχόμενη αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης των μαθημάτων (7 Σεπτεμβρίου) η διαδικασία των εγγραφών/επανεγγραφών θα παραταθεί ανάλογα.Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών θα συμπληρώνουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται:

Ø Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας.

Ø Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας.

Ø Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στην Α’ τάξη δεν θα χρειαστεί να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς αυτά έχουν αντληθεί ηλεκτρονικά από το Εθνικό Δημοτολόγιο.

Μαζί με την εγγραφή/επανεγγραφή θα καταβάλλεται και η οικονομική συνδρομή για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

Η προσέλευση των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο θα επιτρέπεται μόνο με τη χρήση μάσκας και θα τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (χρήση αντισηπτικών, είσοδος περιορισμένου αριθμού ατόμων).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Κλειστοί δρόμοι στον Κορινό λόγω διέλευσης του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας