Διαβούλευση με φορείς & δημότες για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Δελτίο τύπουΣχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης εκπονεί ο Δήμος Κατερίνης, ο οποίος περιλαμβάνεται μεταξύ των δικαιούχων Δήμων για τα «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Ειδικότερα, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 24.800 €, από το Πράσινο Ταμείο (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), και αφού υπεγράφη στις 19 Απριλίου, η σχετική σύμβαση, παρουσία του Δημάρχου Κώστα Κουκοδήμου, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Σταύρο Χριστοφορίδη και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, ο Δήμος προχωρά στην υλοποίηση των αναγκαίων υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σταδίων που αφορούν την εκπόνηση του Σχεδίου.

Το ΣΦΗΟ αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Αποτελούν τον οδικό χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, που συνιστά και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, την τρέχουσα περίοδο είναι σε εξέλιξη οι συμμετοχικές διαδικασίες – διαβούλευση (έως τις 31 Μαΐου) με τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης, ενώ την άποψή τους μπορούν να διατυπώσουν απαντώντας σε ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (katerini.gr) και οι δημότες.

«Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μία οικονομία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον, ενώ συνιστά το μέλλον στην κίνηση των οχημάτων και ιδίως αυτών που δραστηριοποιούνται στα κέντρα των πόλεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, στον Δήμο Κατερίνης εργαζόμαστε συστηματικά για την προώθηση του “πράσινου” μοντέλου και στις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης» τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος.

«Η ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τόσο την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης όσο και την ανάπτυξη των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του προγράμματος, αφενός ζητάμε τη συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων της πόλης και αφετέρου την άποψη του κόσμου» επισημαίνει από την πλευρά του, ο κος Χριστοφορίδης.

Η ολοκλήρωση των παραδοτέων και παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου αναμένεται έως τις 20 Ιουνίου, ενώ επικεντρώνονται μεταξύ άλλων ως εξής:

ΣΤΑΔΙΟ 1: «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης – Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο/ - Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο».

Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο

ΣΤΑΔΙΟ 2 : «Συμμετοχικές διαδικασίες - Διαβούλευση». Π.2. Έκθεση Διαβούλευσης.

ΣΤΑΔΙΟ 3: «Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου» κ.α.

Ήδη σχεδιάζεται η χωροθέτηση των πρώτων σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων σε (αμαξοστάσιο και πάρκινγκ δημαρχείου για τα οχήματα του Δήμου), καθώς και η προμήθεια αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για το (Σ.Φ.Η.Ο.), τη διαβούλευση με επίκεντρο το ερωτηματολόγιο που καλούνται να συμπληρώσουν οι δημότες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.katerini.gr και πιο συγκεκριμένα:


Επιπλέον χρηστικές κ.α. πληροφορίες: https://kinoumeilektrika.gov.gr/Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλανθρωπικό bazaar με ρούχα second hand από την Μπουμπού στην πλατεία Κορινού

Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού ξηράς