Δημοτικός σύμβουλος ο οποίος απουσίασε από συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ή οικονομικής επιτροπής δήμου, έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής.

Αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 270/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε έγγραφο προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σχετικά με την αποδοχή από τον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 270/2017 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ειδικότερα: 

Η φωτογραφία επιλέχθηκε τυχαία από τον ιστότοπο  www.olympiobima.gr
«Έχει γίνει νομολογιακά δεκτό ότι δημοτικός σύμβουλος, έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν.3852/2010 και 151 ΚΔΚ, κατά απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στην έκδοση της οποίας δεν έχει συμπράξει.

Τούτο γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, για την τήρηση της νομιμότητας ή την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των δημοτών όλης της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. 

Περαιτέρω, σας κάνουμε γνωστό ότι εκδόθηκε η αριθ. 270/2017 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση, Δημοτικός σύμβουλος ο οποίος απουσίασε από συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ή οικονομικής επιτροπής δήμου, έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής, κατά το άρθρο 227 του ν. 3852/2010, κατά της αποφάσεως που ελήφθη στην εν λόγω συνεδρίαση. Την ως άνω Γνωμοδότηση μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους». 

Πηγή: http://www.ypes.gr 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Κλειστοί δρόμοι στον Κορινό λόγω διέλευσης του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας