Εγκρίθηκε η παραχώρηση τμήματος του παλιού δημοτικού σχολείου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορινού

Α. Εγκρίνει, σύμφωνα με την αριθμ. 4/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Κατερίνης τις παραχωρήσεις κατά το διδακτικό έτος 2019-2020 ως εξής:

Στον Οργανισμό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Π.Α.Π) του Δήμου Κατερίνης του υπόλοιπου σχολικού χώρου του παλιού δημοτικού σχολείου Κορινού, στο οποίο σήμερα στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Κορινού, για να μεταστεγαστεί η βιβλιοθήκη του Κορινού. Προϋπόθεση της παραχώρησης είναι ο ΟΠΠΑΠ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης (Τεχνική, Πολεοδομία κλπ) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες διαχωρισμού του δημοτικού κτιρίου, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, του αύλειου χώρου, κατασκευή αυτόνομης εισόδου κλπ, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι κτιριακές ανάγκες του 2ου νηπιαγωγείου Κορινού, όπως περιγράφονται στην αριθμ.37237/ΣΤ1/02/04/2007 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 635/τ.Β’/27.04.2007), που αφορά τον καθορισμό κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση δημόσιων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων, και το άρθρο 22 του Νόμου 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07.05.2019). 

Επίσης όλες οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα μη λειτουργίας του 2ου Νηπιαγωγείου Κορινού για να μην παρεμποδίζεται σε καμία περίπτωση η εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου αλλά και να διασφαλιστεί η υγεία και ασφάλεια των νηπίων. Επιπλέον οι χώροι του Νηπιαγωγείου θα πρέπει να παραδοθούν καθαροί και τακτοποιημένοι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αγιασμός Εκλογικού Κέντρου του Συνδυασμού «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ» στον Κορινό

Ομιλία Κ. Κουκοδήμου στον Κορινό - Ηχηρό το μήνυμα νίκης

Έκθεση φωτογραφίας από την Ιωάννα Τριγώνη, στο αναψυκτήριο '' Μπουμπού'' στον Κορινό