Εκταμιεύθηκε η προκαταβολή από το πρόγραμμα «HORIZON 2020» πιλοτικής δράσης για τη διαφανή Διαχείριση των Δημόσιων Λογαριασμών

Δελτίο τύπου

Εκταμιεύθηκε η προκαταβολή από το πρόγραμμα «HORIZON 2020» πιλοτικής δράσης για τη διαφανή Διαχείριση των Δημόσιων Λογαριασμών Την έναρξη υλοποίησης από το Δήμο Κατερίνης του έργου TOKEN (Διαφανής διαχείριση των δημόσιων λογαριασμών - Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services) σηματοδοτεί η εκταμίευση της προκαταβολής ύψους 94.500€ από το Πρόγραμμα «HORIZON 2020». Όπως είναι γνωστό, η συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στο εν λόγω έργο χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου με ποσό ύψους 126..000,00€ (από το Πρόγραμμα «HORIZON 2020»), ενώ η διάρκεια υλοποίησής του είναι 36 μήνες. 

Το έργο αφορά την υλοποίηση πιλοτικής δράσης, η οποία επικεντρώνεται στην εφαρμογή διαδικασίας για την εξοικονόμηση κόστους - χρόνου, την αύξηση της εμπιστοσύνης και την εναρμόνιση των οικονομικών στοιχείων που συλλέγονται από τις διάφορες οργανικές μονάδες δημόσιων δαπανών στο σύνολο του δήμου Κατερίνης. 

Παράλληλα, απόρροια των εργασιών θα είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού συγχρονισμού των βάσεων δεδομένων που τροφοδοτούνται από blockchain τεχνολογίες. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει στους δημόσιους υπάλληλους, καθώς και στους δημότες να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο το ύψος των δαπανών. Εξάλλου, το σύστημα θα φέρει δοκιμές ελέγχου που θα βοηθήσουν τους πολίτες και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής από τρίτους φορείς να μάθουν πώς δαπανώνται τα δημόσια κονδύλια. 

Επιπλέον, το έργο θα περιλαμβάνει διαδικασίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Δημότη με ηλεκτρονικές ψηφοφορίες να συμμετέχει στην επιλογή δράσεων που αφορούν και την κατανομή του προϋπολογισμού και την επιλογή στην κατεύθυνση πόρων σε δράσεις που σχετίζονται με τον Πολιτισμό, την Υγεία, Κοινωνική Πολιτική, Περιβάλλον κ.α. 

«Ο Δήμος Κατερίνης, συμπορευόμενος με το διεθνές ρεύμα προόδου, επιχειρεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων» τονίζει σε δήλωσή του με αφορμή την υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης, ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος. 

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιαλός, ο οποίος πρόσφατα εκπροσώπησε τον Δήμο Κατερίνης, στην εναρκτήρια συνάντηση όλων των ομάδων του έργου TOKEN, η οποία διεξήχθη στο Βερολίνο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική αυτή εξέλιξη σημειώνοντας ότι «Η επένδυση στην τεχνολογία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελούν ίσως την πιο αποτελεσματική μορφή μεταρρύθμισης και βελτίωσης της παραγωγικότητας και στον δημόσιο τομέα». 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, υπεύθυνο για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης που θα αναπτυχθεί στο Δήμο Κατερίνης είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ, ενώ οι υπόλοιποι εταίροι προέρχονται από την Πολωνία, τη Δανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το 27ο Ποντιακό Πανηγύρι Κορινού που όλη η Μακεδονία περιμένει με λαχτάρα