Ψηφιακή εγγραφή στο μητρώο ανέργων και ηλεκτρονική ανανέωση δελτίου ανεργίας

 Γράφει ο Σάββας Σεϊταρίδης


Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ανέργων 

Στο μητρώο ανέργων μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 – 74 ετών, το οποίο: α) δεν ασκεί ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα β) είναι ικανό για εργασία και παράλληλα διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και γ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Η φωτογραφία είναι από το site www.odigostoupoliti.eu
Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω των e-services ΟΑΕΔ, η πρόσβαση στις οποίες πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών TAXISnet. Δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις Υπηρεσίες.

Εάν υπάρχει πρόσφατη εγγραφή στο μητρώο, οι συναλλασσόμενοι/-ες ταυτοποιούνται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ. Διαφορετικά, απαιτείται πρώτα η εγγραφή στο σύστημα και η συμπλήρωση κάποιων βασικών στοιχείων.
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, οι συναλλασσόμενοι/-ες συμπληρώνουν τα απαραίτητα πεδία εγγραφής ανέργου. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), στην οποία θα υποβάλουν την αίτησή τους. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αυτή μπορεί να είναι η Υπηρεσία είτε του τόπου κατοικίας τους είτε της τελευταίας απασχόλησης (εφόσον προέρχονται από λήξη εργασιακής σχέσης). Για το λόγο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης διεύθυνσης κατοικίας και τελευταίας εργασίας.ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ

Στην περίπτωση αυτή, επισυνάπτεται το είδος βεβαίωσης πιστοποίησης της εν λόγω ιδιότητας (γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του πρώην ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφ’ όρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΕΡΓΩΝ


Με την ΥΠΟΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής αίτησης, εκδίδεται το δελτίο ανεργίας, με δυνατότητα εκτύπωσης τόσο του ίδιου του δελτίου, όσο και της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Το αποδεικτικό δελτίου ανεργίας που προκύπτει μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποτελεί δελτίο ανεργίας σε ισχύ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ανεργίας.

Το δελτίο ανεργίας ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή. Οι συναλλασσόμενοι/-ες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας τους, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν άνεργοι/-ες.

Οι εγγεγραμμένοι/-ες στα μητρώα ανέργων, που δεν λαμβάνουν επιδότηση και ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ, δεν υποχρεούνται σε ανανέωση του δελτίου τους έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίζουν. Εάν το παραστατικό αναπηρίας λήξει και δεν προσκομίσουν ανανέωση αυτού, διαγράφονται αυτοδίκαια από το μητρώο ανέργων. Συνεπώς, εάν δεν προβούν στην ανανέωση του παραστατικού αναπηρίας υποχρεούνται σε εκ νέου εγγραφή με τις υποχρεώσεις των κοινών ανέργων ή επανεγγράφονται με τον χαρακτηρισμό ΑμεΑ, εφόσον προσκομίσουν ανανέωση του πιστοποιητικού αναπηρίας, από την ημερομηνία που αιτούνται την εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων.

Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Το δελτίο ανεργίας ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση, οπότε πρέπει να ανανεωθεί εκ νέου. Στην περίπτωση των ΑμεΑ, το δελτίο ανεργίας ισχύει έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίσθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 1/7/2021 το διάστημα ανανέωσης του Δελτίου ανεργίας τροποποιείται. Η δυνατότητα ανανέωσης θα ξεκινάει 20 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του Δελτίου ανεργίας και θα διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να προβούν στην έκδοση νέου δελτίου ανεργίας.

Για την ομαλή μετάβαση στο νέο διάστημα ανανέωσης, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2021 θα ισχύσει επιπλέον διάστημα ανανέωσης 5 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη του δελτίου ανεργίας.

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται αποκλειστικά με τους ακόλουθους τρόπους:

Ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, μέσω:μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ): Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ΚΕΠ, επιδεικνύοντας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο)

Όσον αφορά στους δικαιούχους επιδότησης τακτικής ανεργίας, το δελτίο ανεργίας παραμένει σε ισχύ για τρεις (3) μήνες ύστερα από τη λήξη της επιδότησης, οπότε πρέπει να ανανεωθεί (εφόσον διενεργούνται έγκαιρα οι απαιτούμενες δηλώσεις παρουσίας κατά τη διάρκεια της επιδότησης). Έκτακτες παρατάσεις της επιδότησης, δεν μεταβάλλουν την ημερομηνία λήξης του δελτίου ανεργίας.


Δικαιώματα από την κατοχή  δελτίου ανεργίας


Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τα δικαιώματα των ανέργων από την κατοχή του δελτίου ανεργίας εδώ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις Μνήμης για την Γενοκτονία του Θρακικού Ελληνισμού