Απάντηση Προέδρου Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Αστερίου Μπουσνάκη στα Περί Νομιμότητας Διαδικασίας «απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση»

Δελτίο τύπου

Στο Δ.Σ. που διενεργήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους ο κ. Δήμαρχος Κατερίνης εξήρε την άψογη συνεργασία και σύμπνοια που υπάρχει μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στη λήψη των αποφάσεων σχεδόν κατά απόλυτη πλειοψηφία. Ο πρ. Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τον δημοτικό συνδυασμό ‘’Πολίτες σε δράση’’ κ. Δρούγκας Φ. ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Δήμαρχο για την αναγνώριση της προσπάθειας που κάνουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. με σκοπό την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας ολόκληρου του σώματος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υπάρχει πάντα αποστολή των θεμάτων και των σχετικών εισηγήσεων του Δ.Σ. σε όλα τα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολούθως κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων υπάρχουν πάντοτε αιτιολογημένες διευκρινίσεις σε θέματα που δημιουργούν περαιτέρω απορίες. Σε προηγούμενη συνεδρίαση εισήχθη προς συζήτηση στο Δ.Σ. λήψη απόφαση ως προς τον τρόπο εκτέλεσης μελέτης και εκεί έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος τρόπος εκτέλεσης έργου, προμήθειας ή υπηρεσιών είναι καθόλα νόμιμος και προβλέπεται ρητά από τον Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων και εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Ο συγκεκριμένος τρόπος εκτέλεσης έργου έχει ήδη επιλεγεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. τον κ. Δρούγκα Φ. Το αποτέλεσμα του εν λόγω έργου κρίνεται άριστο και αφορά την κατασκευή υπέργειου αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων λυμάτων από την Ανδρομάχη. Ο υφιστάμενος αγωγός είχε καταστραφεί από τις πλημμύρες και αποτελούσε επείγουσα ανάγκη η κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς λυμάτων αλλά και νέων φρεατίων.

Σε εκείνη την περίπτωση ο επικεφαλής του δημοτικού συνδυασμού «Όλοι Μαζί Μπορούμε Καλύτερα» δεν αντέδρασε. Αυτό συνέβη διότι θεώρησε την διαδικασία του τρόπου εκτέλεσης του έργου καθόλα νόμιμη ως κατεπείγουσα ανάγκη ενώ η πανδημία του κορωνοϊού δεν αποτελεί επείγουσα ανάγκη για την επιλογή του περιγραφόμενου επί του Ν.4412/16 τρόπου εκτέλεσης;

Η αλήθεια όμως είναι ότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 στο άρθρο 10 επί των §1 & §3α αναφέρεται ρητά ότι ‘’για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορονωϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4412/2016 (Α’ 147)’’. Απόλυτα αληθές είναι επίσης πως με το αρ.πρωτ.322/13.01.2021 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19» (ΑΔΑ:6ΓΠΟΟΞΤΒ-Κ95) και συγκεκριμένα με τα αναφερόμενα στο τέλος του στην υπ.αριθμ. σελίδα 6 ‘’1. Η παρ.3 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κύρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4682/2020 (Α’760 διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021.[…]’’ .

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από σειρά μελετών φανερώνουν την ύπαρξη αυξημένου ιικού φορτίου στα λύματα. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η απροβλημάτιστη λειτουργία τόσο των υδρευτικών υποδομών όσο και των αντλιοστασίων αποχέτευσης λυμάτων σε όλες τις δομές της επικράτειας με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο το γεγονός πως με την διαδικασία «απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση» επιταχύνονται οι διαδικασίες κατά ένα μήνα περίπου εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εισηγήθηκα στο Δ.Σ. (της 17.02.2021) την επιλογή της εν λόγω διαδικασίας ως τρόπου εκτέλεσης δυο μελετών προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του κορωνοϊού στον Δήμο Κατερίνης απόρροια ενδεχομένως δυσλειτουργίας στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σημειώνεται για μια ακόμα φορά πως η «απευθείας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση» αποτελεί κάτι τελείως διαφορετικό από την «απευθείας ανάθεση» η οποία και υιοθετείται για περιπτώσεις έργων και προμηθειών μέχρι 20.000€.

Από όλα τα αναφερθέντα προκύπτει πως με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα κ. Παυλίδη Π. κινδυνεύετε εσείς καθότι ακροβατείτε μεταξύ αλήθειας και ψεύδους σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.


Κατερίνη 22.02.2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δ.Ε.Υ.Α. ΚατερίνηςΜπουσνάκης Αστέριος

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλανθρωπικό bazaar με ρούχα second hand από την Μπουμπού στην πλατεία Κορινού

Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού ξηράς