Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης.

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, που θα γίνει την 23 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (17η) 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης, ΟΠΠΑΠ, Επιμελητηρίου Πιερίας και e-trikala Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την οργάνωση και τη λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου “Πάρκου των χρωμάτων”, έγκριση του αναλυτικού προϋπολογισμού των δράσεων και διάθεσης της πίστωσης 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος 


Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου “Πάρκου των χρωμάτων” του Δήμου Κατερίνης 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος 


Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων και διενέργειας δημοπρασιών στο πλαίσιο λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου “Πάρκου των χρωμάτων” του Δήμου Κατερίνης 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος 


Τροποποίηση απόφασης 288/2017 Δημοτικού Συμβουλίου, αποδοχή υλοποίησης, αναμόρφωση του Π/Υ, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas" / "Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών" με ακρωνύμιο BIOWASTE), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 - 2020 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα 2, Specific Objective 2.2. Sustainable Territories. 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος 


Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο "Αμφικτιονία Αρχαίων ελληνικών πόλεων" 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος 


Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στις εκστρατείες «ECOMOBILITY 2017 - 2018» & «FREE MOBILITY» για την οικολογική μετακίνηση και την ελεύθερη προσβασιμότητα στην πόλη μας σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον “ECOCITY” 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος 


Καθορισμός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων του Δήμου Κατερίνης 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Παραχώρηση χρήσης γηπέδων σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καταλωνίων Δήμου Κατερίνης 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 258/2008 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κτιρίου Κέντρο στήριξης ατόμων με αναπηρίες για τις ανάγκες λειτουργίας του Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης των ατόμων με αναπηρίες της Μέριμνας Παιδιού» 

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 


Έγκριση της 11/2017 απόφασης Τοπικής Κοινότητας Κούκου του Δήμου Κατερίνης περί ξύλευσης 

Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Παραλίας 2017-2018" (126/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 39.999,92 ευρώ 

Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας 2017-2018" (127/2017 μελέτη) προϋπολογισμού 39.999,92 ευρώ 

Εισηγητής: Ντούρος Δημήτριος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση της 123/2017 μελέτης με τίτλο «Κατεδάφιση κτίσματος και των παρακολουθημάτων αυτού, με τον διακριτό τίτλο ‘HAVANA’» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση της 124/2017 μελέτης με τίτλο «Κατεδάφιση κτίσματος και των παρακολουθημάτων αυτού, με τον διακριτό τίτλο ‘ΦΑΡΟΣ’» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση της 121/2017 μελέτης με τίτλο «Κατεδάφιση κτίσματος και των παρακολουθημάτων αυτού, με τον διακριτό τίτλο ‘WET BEACH BAR’ (341)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση της 122/2017 μελέτης με τίτλο «Κατεδάφιση κτίσματος και των παρακολουθημάτων αυτού, με τον διακριτό τίτλο ‘WET BEACH BAR’ (1016 ιδ)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση διενέργειας της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΩΝ 2017» εκτιμώμενης αξίας 100.000,00€ με τον ΦΠΑ, έγκριση της αριθ.119/2017 μελέτης και καθορισμός της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης με ανοιχτό διαγωνισμό του ά.27 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή – επιδιόρθωση – βελτίωση ξύλινης προβλήτας στην Παραλία Κατερίνης και εργασίες αποκατάστασης κεντρικής πλατείας (αρ. μελ. 22/2016)” 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Βελτίωση-ασφαλτόστρωση περιμετρικής οδού Αγ. Κων/νου-Φούντα-Κλήμμα-Αγ.Κων/νος” (αριθ. μελ. 7/2010) 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης της παρ.2.α του ά.32 του Ν.4412/2016 για την για την «Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου, κυβόλιθων και λοιπών υλικών επισκευής πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης 2017» εκτιμώμενης αξίας 40.319,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 64/2017) 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 
Kατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη Δ.Κ. Κατερίνης 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Ανάκληση της αριθ. 481/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου με θέμα "Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Προμήθεια αντλιών και αντλητικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες των αρδευτικών υποδομών του Δήμου Κατερίνης”, προϋπολογισμού 170.000 ευρώ εκτός Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με την ανοιχτή διαδικασία του αρθ. 27 του Ν.4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ" και εκ νέου λήψη της 

Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος 


Έγκριση μετάβασης στο Turcin της Κροατίας του Δ.Σ. κ. Νικολάου Κατανά, ως εκπροσώπου του Δήμου στην τρίτη συνάντηση (presentation meeting) των εταίρων του έργου (project) REACT (ΡΙΑΚΤ) του Ε.Π. «Ευρώπη για τους Πολίτες» (Europe for Citizens), στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2017, εξουσιοδότησή του για τις απαραίτητες ενέργειες και έγκριση πραγματοποίησης και διάθεσης των σχετικών δαπανών 

Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος 


Λήψη απόφασης για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 94 σε Ο.Τ. 94Α και 94Β και στο Ο.Τ. 95 σε Ο.Τ. 95Α και 95Β, της πολεοδομικής ενότητας επέκτασης Καλλιθέας (Γρέβενη), με αποχαρακτηρισμό των με αριθμό από την διανομή 861, 862, 873 και 874 δημοτικών οικοπέδων σε δρόμο (εναρμόνιση με υφιστάμενη κατάσταση) και την αποκατάσταση των δημοτικών οικοπέδων με ταυτόχρονη δημιουργία δύο νέων οικοδομήσιμων χώρων Ο.Τ. 101Α και 101Β στα Κ.Χ. Χώρου Στάθμευσης και Κ.Χ. Χώρου Πρασίνου της ίδιας ενότητας όπως περιγράφεται στα δύο Τοπογραφικά Διαγράμματα που συνοδεύουν 

Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος 
Λήψη απόφασης για εμμονή στην 473/2017 απόφαση Δ.Σ. που αφορά σε καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης για τον χώρο του Ιερού Ναού στο Ο.Τ. 718 της Πολεοδομικής Ενότητας Καπνικού Σταθμού επέκταση Κατερίνης 

Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, εντεταλμένος Σύμβουλος 
Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ 

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ 


Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σχολικού έτους 2018-19, ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ 

Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ 


Έγκριση διοργάνωσης – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων 

Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος 
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Το 27ο Ποντιακό Πανηγύρι Κορινού που όλη η Μακεδονία περιμένει με λαχτάρα

Νέο Ιδιωτικό Ιατρείο στον Κορινό, από την κ. Θεοδωρίδου Αναστασία