Πλέον το Τ.Π. και Δανείων, με απόφαση του ΔΣ, μπορεί να εφαρμόζει πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και σε δανειολήπτες του, τα δάνεια των οποίων έχουν τιτλοποιηθεί.

Αποκαταστάθηκε η αδικία σχετικά με τους δανειολήπτες από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που τα δάνεια τους έχουν τιτλοποιηθεί, με το ενδέκατο άρθρο του ν.4490/2017 μπορεί πλέον το Τ.Π.&Δ., με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εφαρμόζει πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και σε δανειολήπτες του, τα δάνεια των οποίων έχουν τιτλοποιηθεί δυνάμει του άρθρου 9 του ν.3453/2006 (Α΄ 74). 


Αναμένετε η σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δ. και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αιτήσεων, για να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος μερίδας πολιτών.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Αέρας ανανέωσης στον Κορινό