Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 15 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.15.

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.15 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

3. Τροποποίηση της 634/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ) και εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου για το υπόλοιπο του έτους 2014 και για το έτος 2015»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου

4. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (Ν.Π.Δ.Δ.) που αφορούν στην ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού,Ωδείου,Κατερίνης,οικ.έτους,2016
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, Δ.Σ. και πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου

5. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης (Ο.Π.Π.Α.Π.) που αφορούν στην ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την κατάρτιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Ο.Π.Π.Α.Π. οικονομικού,έτους,2016
Εισηγητής: Θεόδωρος Παυλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ

6. Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΚ του Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) που αφορά στην ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της ΔΗΚΕΔΗΚ οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

7. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης γης Δήμου - δημοτών
Εισηγητής: Μπουσνάκης Αστέριος, αντιδήμαρχος

8. Κανονισμός λειτουργίας χριστουγεννιάτικου χωριού στη Δ.Κ. Κορινού Δήμου Κατερίνης μετά από αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγητής
: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων,στη,Δ.Κ.Κατερίνης
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, αντιδήμαρχος

10. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα με επί έλασσον δαπάνη και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή αγωγών άρδευσης για τη βελτίωση και αύξηση των αρδευόμενων γεωργικών εκτάσεων» σε οικισμούς της ΔΕ Ελαφίνας
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

11. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων σε,συνέδρια,και,ημερίδες
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

12.,Κυκλοφοριακές,ρυθμίσεις,στη,πόλη,της,Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

13. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα με επί έλασσον δαπάνη και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή και βελτίωση χωμάτινων δεξαμενών και υδρομαστεύσεων για τον εμπλουτισμό και βελτίωση των αρδευτικών έργων στα Τ.Δ. του Δήμου» σε οικισμούς της ΔΕ Ελαφίνας
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση “ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ”» του Δήμου,Κατερίνης,(88/2013,μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Ν/Μ/Ε και σύναψης συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου Ταμιευτήρα,στη,θέση,Αηδημητρινά»,(62/2012,μελέτη)
Εισηγητής: Βαϊνάς Δημήτριος, αντιδήμαρχος

16. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2016
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

17.,Αποδοχή,χρηματοδότησης,έργων,ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

18.,Συγκρότηση,επιτροπών,παραλαβής,έργων
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

19. Υποκατάσταση αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης σε ΚΧ του Δήμου Κατερίνης» (3/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης»(12/2012,μελέτη)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, αντιδήμαρχος

21. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των προμηθειών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων,του,εορτασμού,της,28ης,Οκτωβρίου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

22. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος

23. Χορήγηση πληρεξουσιότητας με την οποία θα δίδεται η εντολή στο Δημοσθένη – Σπυρίδωνα Σεϊταρίδη του Βασιλείου, δικηγόρο Κατερίνης (ΑΜ 354), να υπογράψει πρακτικά συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, εντεταλμένος σύμβουλος

24. Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης (68/2015 μελέτη)
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λιακόπουλος


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Θρηνεί η Πιερία με τους θανάτους 2 νέων παιδιών - Αύριο η κηδεία του Στάθη Ναζαρίδη

Απολογισμός ταξιδιού στο Βελιγράδι του Συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού