Κάρτα πολιτισμού

Παρέχεται η δυνατότητα για δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ανά την επικράτεια σε ορισμένες κατηγορίες πολιτών. Η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών διεκπεραιώνεται από τα Κ.Ε.Π.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1.    Μέλη ΚΑ.Π.Η.

2.    Σύζυγοι μελών Κ.Α.Π.Η. αλλά μικρότερης ηλικίας.

3.    Οι γονείς και τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών έως 18 ή εάν σπουδάζουν μέχρι 24 και εάν έχουν αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας.

4.    Οι γονείς και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών.


5.     Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσογειακής Αναιμίας (ΠΟΣΜΑ)

6.    Οι Μονογονεϊκές Οικογένειες (Ανύπαντρες μητέρες, Διαζευγμένοι, χήρες και χήροι.

7.    Οι μαθητές νυχτερινών σχολείων.


8.    Οι εκπαιδευόμενοι των «Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας», που εντάσσονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα του τομέα δια βίου εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9.    Οι Βορειοηπειρώτες με Αλβανική υπηκοότητα, ελληνικής εθνικής καταγωγής.

10.  Οι παλιννοστήσαντες Έλληνες από την Ελληνική Ομογένεια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1.    Μια πρόσφατη φωτογραφία(εφόσον πρόκειται για οικογένεια μια φωτογραφία για κάθε μέλος)

2.    Ανανεωμένη Κάρτα μέλους των Κ.Α.Π.Η. ή βεβαίωση ενεργού και τακτοποιημένου οικονομικά μέλους Κ.Α.Π.Η.

3.     Βεβαίωση σπουδών (Για τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών που σπουδάζουν (18-24 ετών) απαιτείται βεβαίωση σπουδών)

4.    Βεβαίωση του φορέα (για ειδικές κοινωνικές ομάδες)

5.    Απόφαση επιμέλειας τέκνων (Για την περίπτωση διαζυγίου)/(Για διαζευγμένους, χήρες και χήρους)

6.    Φωτοτυπία ταυτότητας

7.    Ηλεκτρονική αίτηση που συμπληρώνεται από το Κ.Ε.Π.

8.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αυτόματα από το Κ.Ε.Π.

Η Κάρτα Πολιτισμού δεν ανανεώνεται πλέον αυτόματα. Μετά τη λήξη της γίνεται, εκ νέου, αίτηση από τον πολίτη στα ΚΕΠ με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκδίδεται καινούργια κάρτα με ισχύ 3 ετών.

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ


1)  Έκπτωση για αγορές βιβλίων (σε συνεργασία με την ομοσπονδία και τους συλλόγους εκδοτών και βιβλιοπωλών)

2) χαμηλότερο εισιτήριο ή δωρεάν είσοδος σε κινηματογράφους.

3) χαμηλότερο εισιτήριο ή δωρεάν είσοδος σε θέατρα.

4) χαμηλότερο εισιτήριο ή δωρεάν είσοδος σε συναυλίες.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Φιλανθρωπικό bazaar με ρούχα second hand από την Μπουμπού στην πλατεία Κορινού

Δικαιολογητικά αποστρατείας στελεχών Στρατού ξηράς